Om oss

Inget är omöjligt

MB Mark & Betong har funnits sedan 1972. Vi har sett att det man är kunnig på är också möjligt att utföra.

Våra kunder har givit oss stort förtroende under åren då vi utfört många spännande uppdrag tillsammans.

Vi är en väl sammansvetsad organisation med kunniga medarbetare och tillförlitliga underleverantörer.

Varje nytt projekt som vi får in beräknas noga så att alla förberedelser och själva utförandet skall kunna hålla sin tidsplan för varje del av genomförandet.

Till varje specifikt projekt förbereder vi den kompetens som är mest lämpad och har god erfarenhet för att utföra uppgiften.

Våra team är en länk i hela kedjan.

Några områden vi är specialiserade inom

Asfaltsprickor som vi lägger igen med fogläggare

Äldre kyrkogårdar där vi lägger nya dräneringsledningar i marken

Att gjuta ny fästmassa runt flygfältsbrunnar och måla markeringslinjer på flygfälts start- och landningsbanor

Att ställa i ordning meditationsplatser på redan befintligt välordnade kyrkogårdar

Lägga förstärkningslager för att bygga en väldränerad vägkropp

Att lägga kulvertrör under vägen för att skydda de små djuren från vägarna så att de får sin egen passage utan att vandra upp på vägbanan

Klenoder

Några specifika projekt som givit stort mervärde

Fin upplevelse

Vi har anlagt kyrkogårdar löpande ända sedan vi startade vår verksamhet. Med detta har vi fått möta och delta i svensk kulturhistoria. Hela teamet fick bevittna naturens fantastiska gång när en salamander vandrat in i dammen vi byggt.

facinerande

Våra team har bl a haft förmånen att få konstruera och bygga vädermätningsanläggningar löpande under mer än 30 år. Dessa står som grund för de meteorologiska prognoser som används varje dag.

trygghet och styrka

Att uppföra sekretessbelagda byggnader har följt vår koncern sedan start. Vi gör arbeten som ger trygghet och styrka för hela samhället med deltagande i specifika hemligstämplade projekt.

vackerT landskap

När vi bygger ett tomtområde sker markanläggningen mycket metodiskt för att uppnå ett särdeles resultat. Vi utför arbetet följsamt och effekten blir bestående med ett vackert resultat. Slutligen framkommer en välskapt panoramavy.

mångfald i Miljön

Efter att vi byggt ett reningsverk i Småland upplevde vi oråd när Nissan svämmade över sina breddar. Ovanpå reningsverket hade dess kontorslokal tagit in vatten så det stod upp till knäna. Pga slutna tankar i vårt reningsverk läckte inget orenat avloppsvatten ut i dricksvattnet. Detta räddade Nissans kretsloppsbalans och de boendes hälsa.

banbrytande ledarskap

Kall decemberdag skulle vi koppla ihop en ledning under järnvägen till en stor vattenbrunn. På plats står vår arbetsledare med 12-gradigt strömmande vatten, 40 cm upp på kroppen i 20 minusgrader och borrade hål i en nedstigningsbrunn, för att akut koppla in den nya ledningen. Ett mycket gott exempel på ledarskap utan kommando.

Företaget tillverkar och underhåller vattenreningsanläggningar.

Företaget inriktar sig på sprickor och asfaltslagning.

Företaget bygger om och till stora partier av vägar.