om oss

Vad är storyn bakom

Företaget kom in i Mark & Betong-koncernen under namnet Aquaschakt. Inriktningen var då stora värmepumpsanläggningar, t ex en anläggning med Vallentunasjön som värmemagasin. 1992 fick vi kontakt med avloppsreningsprocessen som sedan kom att kallas Aquaprim. Då ändrades företags inriktning till avloppsvattenrening och namnet blev då Aquaprocesser AB

Historia

I Sverige har vi byggt mer än 100 reningsanläggningar hittills. De första vi byggde, under tidigt 1990-tal var från start så genomtänkta att de svarar upp till dagens miljökrav.

vår personal

Vår personal arbetar med våra reningsprojekt både i Sverige och Polen. Utbytet av erfarenheter och utecklandet av arbetsmetoder kommer av att vi tillhandahåller reningsverk i båda länderna. Vi säger att allt vett sitter inte i ett huvud. 

vad vi gör bäst

Aquaprimmetoden har vi valt att kalla modifierad SBR. Till skillnad från reningsprocesser där avloppsvatten renas flödande i olika stationer, bassänger. I en SBR-anläggning sker alla reningssteg i samma bassäng. Vår modifiering av SBR-processen är unik och därför har vi en lättare och mindre energikrävande process. Detta är väldigt förmånligt för vår miljö.