Våra tjänster

Vi erbjuder en bredd av markarbeten 

Höjden bestämmer kunden men kraften har vi. Våra tjänster i stort ser ut så här..

Ledningsläggning som rörgravschakt, rörläggning, schaktbädd, isolering, återfyllnad, fiberduk, materialskillnad, ytlager som stenmjöl, plattor eller asfalt.

Grundläggning som schakt för husgrund, bergsprängning, isolering, grusfyllnad, armering och gjutning.

Finplanering som att bygga gångvägar, lägga gräsmattor, stenlägga, anlägga växtbäddar, plantera, bevattningsanläggningar, markbelysning och skyltning.

Våra dotterbolags verksamheter genererar en synergi med dessa tjänster.

Aquaprocesser

Företaget tillverkar och underhåller vattenreningsanläggningar.

Sebra

Företaget inriktar sig på sprickor och asfaltslagning.

väg och trafik

Företaget bygger om och till stora partier av vägar.