våra tjänster

Utvecklar och bygger avloppsreningsverk för kommunalt avlopp

Vi kan hjälpa Er med att projektera, bygga och sätta i drift, då vi har kompletta lösningar för rening av avloppsvatten. Har ni redan ett reningsverk i drift så kan vi bistå med lösningar efter era behov.

nybyggnad hela reningsverk

Totalansvar för nybyggnad av rening för campingplatser, kursgårdar, fritidshamnar, befintliga alt. nybyggda villaområden, avloppssamfälligheter och försvarsanläggningar.

renovering och utbyggnad av reningsverk

För befintliga anläggningar har vi anpassade lösningar för moderna krav. Ex. vid för höga halter av farliga substanser, fosfor och kväve som myndigheterna idag skärpt kraven för. Hantering av varierande flöden pga t. ex. fogskador i ledningsnätet eller när avloppsbrunnar varit tilltäppta och återtillför större vattenvolymer.

UPPGRADERING och underhåll

Vår metod kan utöka reningskapaciteten i befintliga tankvolymer. Med vår nya mjukvara kan vi effektivisera driften av hela reningsverket och med det minska kostnaden för processens övervakning. Till detta lämnar vi fullt garantiansvar enligt Naturvårdsverkets normer för reningsresultat.

service och reservdelar

Vi erbjuder tecknandet av separat serviceavtal för våra anläggningar. Dessa avtal levererar service två gånger per år och det omfattar en grundlig genomgång av hela reningsverket.