våra tjänster

Fogar samt linjemålar på asfalt- och betongytor, huvudsakligen flygfält

Vi känner vår region och det ger oss stabil kunskap om väder- och miljöförhållanden. Vi är en sammanhållen organisation med lång erfarenhet och kunskap att lösa arbetsuppgifterna effektivt för våra kunder.

Underhåll

Fogar och lagar sprickor och skador i asfalt och mellan betong och asfalt

linjemålning

Nymålning, bättringsmålning på hela eller delar av flygfält

nyfogning

Asfalt- eller tvåkomponentfog i nylagd asfalt eller betong.

betongsågning

Sågning för att skapa jämn kant eller sprickanvisning dvs. precisionsågning av betongplatta