våra tjänster

Vi fogar oss efter vägen

Fogar och linjemålar på asfalt och betongytor, huvudsakligen flygfält. Slipar och sågar asfalt och betong för ökad jämnhet och friktion

underhåll

Fogar och lagar sprickor och skador i asfalt och mellan betong och asfalt

linjemålning

Nymålning, bättringsmålning på hela eller delar av flygfält

slipar

Slipar fram jämnhet och friktion på asfalt och betong

rillar

Sågar spår för vattenavrinning och ökad friktion

förseglar

Sprejar asfaltemulsion i syfte att förnya asfaltens yta