Om oss

Vad är storyn bakom 

1992 kom Väg och Trafik in i Mark & Betong-koncernen. Från start såg vi en mycket stor utvecklingspotential inom det här specifika området som företaget arbetat in sig på och varit med att skapa och utveckla.

historia

Redan vid start 1972 specialiserade sig Väg och Trafik på flygfältsunderhåll. Sedan dess företaget kontinuerligt arbetat på Sveriges samtliga flygplatser och på många platser ute i Europa.

vår personal

All vår personal är specialutbildade inom företaget för dessa specifika arbetsuppgifter. En flygplats är en speciell arbetsplats och med vår långa erfarenhet stödjer vi vår personal att utvecklas från grunden.

Vad vi gör bäst

Ser lösningar i att nyttja tiden och effektivisera våra uppdrag till fördel för våra uppdragsgivare och vår personal.

Vad vi är specialiserade på

Asfaltsprickor som vi lägger igen med fogläggare

Rillning, här på ett flygfält, ger bättre vattenavrinning, större jämnhet och friktion som levererar säkrare starter och landningar

Att sprida asfaltsemulsion som ger den befintligt satta asfalten en förlängd hållbarhet

Att gjuta ny fästmassa runt flygfältsbrunnar och måla markeringslinjer på flygfälts start- och landningsbanor

Vår platschef Christian arbetar med planering

Ute på arbetsområdet ser vi steg för steg hela processen

Vår mångfacetterade process utgår ifrån ett starkt samspel med uppdragsgivare hopkopplat i ett komplext nät av kompetenser för att skapa det finaste resultat i varje projekt.

Vår linjemålare Mikael arbetar på asfalt

Ute på fältet

Målet är många 1000 meter efter varandra av linjemålning.

Vår förseglare Lars arbetar med emulsionsspridning

Ute på varierande asfaltsytor

Förebygger åldrande av asfalt genom att spreja på färsk bitumen.  

Våra fogläggare Mattias och Leo

Ute på bearbetningsbara ytor

Här hindrar vi vattenskador och frostsprängning med att täta fogar och sprickor.