Våra Team

Våra Team och Arbetsgrupper bygger främst på hantverkskunnande. De som varit med längre arbetar jämsides med våra nya medarbetare vilket betyder att man lär i praktiskt arbete från grunden. Alla får här sin spetskompetens. Vår kunskap bygger på gemensamma erfarenheter som kommer från flertalet högre utbildningar. Vissa har Ingenjörsutbildning och vissa kommer från yrkehögskolor.

Några medarbetare från olika arbetsgrupper i verksamheten

Team Ida

Verksamhetschef

Team Ida

Arbetsledare

Team Ida

Fogning

Team Ida

Målare

Team Johan

Arbetschef

Team Johan

Rörläggare

Team Rillning

Maskinist

Team Försegling

Operatör

Team Sebra

Arbetsledare