Mark & Betongs åtaganden verkar brett över många plattformar. Vi ser en värld i aktiv förändring där det självklara för oss är hur vi bäst bistår våra kunder. Snabbhet och öppenhet med fokus på långsiktighet, det är vad vi erbjuder.

Vi värnar också om kraften som sammansvetsar oss med våra partners och våra leverantörer i en fantastisk synergi. Det är för oss det mest värdefulla att vi når målen tillsammans.

Vi har tagit på oss att vara en del av samhället och vi tar ansvar för det.

Margareta Larsson, VD

Dagens marknad är bred med många moderna inslag. Vi har gjort oss kända på att arbeta med ett mervärde för våra kunder, våra anställda och våra samarbetspartners. Vi har också redan i tidigt skede sett vad miljön givit oss i alla byggsammanhang. Idag vill vi ge miljön vårt löfte att forma oss för den.


Karl-Gustaf Larsson, v VD


Hur vår organisation är formad idag

Strukturschema