våra miljörutiner

Snabb anpassning i förändring

Kundens behov har bredd där vi arbetar tillsammans med lösningar. När vi deltar i processen når kunden sina mål. 

Effektivitet

Vi håller ständigt förbättrade arbetsmetoder och produkter. Branschen möter nya miljökrav med allt större hastighet.

tradition

Med kraften av att ha verkat sedan 1972 och kunskapen av en ständig utveckling av marknaden har vi sett miljöbehovens utveckling.

strikta rutiner

För att få bästa resultat i våra underhålls- och säkerhetsarbeten upprepas varje arbetsmoment bestämt enligt rutin.

för miljön

För våra arbeten används idag enbart miljöutvecklade produker. Allt gammalt material som blir avfall oskadliggörs och återvinns.