våra miljörutiner

Längre liv för asfaltytor

Kundernas förtroende har funnits i mer än 30 år.

Tjälskjutning är asfaltens värsta fiende. De fogmassor vi arbetar med är speciellt anpassade för extremt kalla klimat och behåller sin elasticitet till minst -30 grader Celsius. 

Exklusiv maskinpark

Våra maskiner är egenutvecklade av oss för att klara extrema väderförändringar som påverkar asfalten. Vi har anpassat våra maskiner för att laga asfalten under den korta period på året som temperaturen i marken tillåter.

Fogformat

Under alla våra år i branschen har vi kommit fram till unika arbetsmetoder. Om möjligt gör vi fogen lika stor. Vi rensar sprickan till en jämnare urgröpning. Det fyllda materialet expanderar och drar ihop sig därmed lika mycket längs hela fogen.

Strikta rutiner

För att få bästa miljöresultat i våra byggserviceprojekt upprepas varje arbetsmoment bestämt enligt rutin. 

Miljökonsekvens

Efter beräkning av arbetet kvarstår inga restprodukter och inget avfall. En rätt utförd fog ökar asfaltytans livslängd med 2-3 år. Detta är värdefullt för vår miljö.