I Folkes spår för framtids segrar

Ägare och VD 1972 – 2010

Ett liv i arbete

En sommardag 1948 tog Folke Larsson jobb som assistent till en dykare, på ett vattenkraftverkbygge i Småland. Det var Widmark & Platzer AB som var byggentreprenör. En av ägarna, Bosse Widmark var chef på plats. Bosse tog Folke under sina vingar och såg stort potential i Folke som en framtida medarbetare. Inom kort fick Folke medverka i flera av Bosses uppdrag, bl a i Örebro där Folke träffade sin blivande fru, Elvy Olsson. På Bosses inrådan började Folke läsa till ingenjör på Stockholms tekniska Institut, (STI), där Bosse också var examinerad. Widmark & Platzer växte snabbt under de svenska rekordåren 1950-1970 och Folke fick ett växande ansvar i den expansionen. Han blev till slut vVD i W&P och ansvarig chef för väg- och markavdelningen. 1972 när konjunkturen vek kom det in en investerare som ville ha en aktiv roll i företaget. Folke hade då möjlighet att få köpa ett av deras dotterbolag. Tomter och Bostäder som döptes om till Mark & Betong i Stockholm AB. I köpet ingick vissa pågående uppdrag samt de anställda sysselsatta med dessa uppdrag.

Vi i Mark & Betong anser oss vara arvtagare till W&P-andan i för den tidens ovanligt goda personalpolitik, där det redan då var frihet under ansvar som aktivt rådde i verksamheten.

Författare; Meta Larsson

fram till 2010

Under Mark & Betongs 50-åriga varaktighet har verksamheten omformats efter marknadens behov. Under en period hade vi fokus på att bygga fritidshusområden och vid en annan period, kajer och hamnanläggningar. Gator, vägar och ledningar, både i storstäder och på landsbygden har vi antagit oss till större och större del sedan start. Varje år sedan företagets start har vi byggt och byggt om kyrkogårdar. Folke ville förverkliga sina idéer och däri ingick uppköp av bolag med kompletterande verksamhetsområden. Under 1992 förvärvades Väg & Trafik AB för att bli det första dotterbolaget i den blivande koncernen. Köpet var genomtänkt då vi ville komplettera med från att bygga anläggningar till att underhålla dessa anläggningar. I närtid förvärvade vi även Aquaprocesser AB, som Folke ansåg hade goda framtidspotential i flera miljöaspekter. Därefter startade vi Aquaprocesser även i Polen som har vuxit och tillfört stort i den polska vattenreningsutvecklingen. Det senaste förvärvet i koncernen blev Sebra väg och fog AB som har sitt säte i norr. Verksamheten är snarlik Väg & Trafik men arbetar till största del i norra Sverige och har särpräglad kompetens för det kallare klimat som råder där.

Författare; K-G Larsson